مدیریت ریسک , مفاهیم و راهنما

جهت دانلوداینجا کلیک کنید

مدیریت سرمایه در گردش

جهت دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

مدیریت مالی , آموزش گام به گام

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

کتاب مرجع توسعه اقتصادی (Todaro)

todaro

    جهت دانلود      اینجا         کلیک کنید