مدیریت ریسک , مفاهیم و راهنما

جهت دانلوداینجا کلیک کنید

مدیریت مالی , آموزش گام به گام

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

کتاب مرجع توسعه اقتصادی (Todaro)

todaro

    جهت دانلود      اینجا         کلیک کنید

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه تعمیر و نگهداری تاسیسات تونل توحید تهران

برنامه ریزی و کنترل پروژه تعمیر و نگهداری تاسیسات تونل توحید تهران

tohidax