خدمات ما

با اتکال به خداوند متعال

شرکت مشاوره مهندسی طراحان بهینه از با همکاری گروهی از متخصصان و دانش آموختگان مهندسی صنایع از سال 1390 تاسیس و خدمات ذیل را ارایه می نماید :

1-مشاوره سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و گردشکری

2- مطالعه امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و گردشکری 

3- مشاوره و تهیه سند چشم انداز برای صنایع تولیدی و خدماتی

4-مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک برای صنایع تولیدی و خدماتی

5-برنامه ریزی و کنترل پروژه های صنایع تولیدی و خدماتی

6-اجرای دوره آموزشی نرم افزار comfar

7- اجرای دوره اموزش تهیه طرح های توجیهی در حوزه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و گردشکری 

8-مشاوره در حوزه های ایمنی و بهداشت صنعتی و آموزش آیین نامه های مصوب اداره کار و امور اجتماعی

جهت کسب اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید

پاسخ دهید